“Zonnepanelen op sociale woningen verlagen energiefactuur”

“Zonnepanelen op sociale woningen verlagen energiefactuur”

Start van grootschalige installatiecampagne in najaar

ASTER, de coöperatieve vennootschap die op grote schaal zonnepanelen op de Vlaamse sociale woningen zal plaatsen, reageert op het onderzoek van De Koning Boudewijnstichting en het Platform tegen Energiearmoede.

 

Antwerpen, 24 maart 2021 – De coöperatieve Vennootschap ASTER, een initiatief van 67 sociale huisvestingsmaatschappijen en de koepelorganisatie Vereniging van Vlaamse Huisvestingmaatschappijen (VVH), start in het najaar met de activering van het zonnepotentieel op sociale woningen. “Het onderzoek dat gisteren in de media kwam geeft duidelijk aan dat de energiearmoede bij sociale huurders vooral het gevolg is van een laag inkomen, en dus niet van de staat van de sociale woningen,” stelt Björn Mallants, gedelegeerd bestuurder van ASTER cv. “En net daar kunnen we dan ook in verhouding een groot verschil maken door een grootschalige investering in zonnepanelen.”

In totaal zullen er op vijf jaar tijd 733.481 zonnepanelen geplaatst worden op 58.004 gebouwen. Een initiatief met gegarandeerde impact op de energiearmoede, die volgens de net gelanceerde Barometer Energiearmoede van de Koning Boudewijnstichting en het Platform tegen Energiearmoede nauwelijks daalde tegenover de vorige geregistreerde periode: 1 op 5 gezinnen kan de energiefactuur amper betalen.

“De impact van zonnepanelen op de energiefactuur van sociale huurders is gegarandeerd: een gezin van drie personen bespaart per jaar meer dan 25 euro, voor een gezin van vier is dat al bijna 30 euro,” aldus Björn Mallants, gedelegeerd bestuurder van ASTER cv.

“Het is onze ambitie om op vijf jaar tijd 733.481 zonnepanelen op 58.004 gebouwen van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen te installeren. De uitrol start dit najaar”, zegt Mallants. ​ “De zon schijnt voor iedereen. Elke kWh energie die we uit de zon kunnen halen, maakt een verschil voor onze huurders, zeker voor de gezinnen met de laagste inkomens. Zij zullen het grootste voordeel hebben van de zonne-energie.” ​ Uit de Barometer Energiearmoede blijkt immers dat 41 procent van de 292.000 huishoudens die in België een sociale woning huren, moeite hebben om de energiefactuur te betalen. In Vlaanderen zijn er in totaal ongeveer 170.000 sociale huurwoningen.

Mallants: “Energie blijft een grote hap uit het gezinsbudget, dus het is belangrijk om naast infrastructuuraanpassingen aan woningen ook aan energie-educatie te doen: hoe meer energie je gebruikt op het moment dat de zon effectief schijnt, hoe voordeliger. ASTER cv zal de sociale huurders hiervan bewust maken, al blijft de goedkoopste energie de energie die je niet verbruikt.”

67 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen zijn aandeelhouder van ASTER cv. In totaal gaat het om een investering van 258 miljoen euro, goed voor een jaarproductie van 234 GWh aan groene stroom. Het gerealiseerde zonnepotentieel staat daarnaast ook gelijk aan een reductie van 39.667 ton CO2.

Momenteel loopt de openbare aanbestedingsprocedure voor het leveren, plaatsen, monitoren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen. ASTER cv voorziet de gunning van de opdracht in de herfst van dit jaar.

 

 

Over ASTER cv

Investeren in een solidaire en duurzame energietransitie voor sociale huurders in Vlaanderen

40 Vlaamse woonmaatschappijen participeren in de coöperatieve vennootschap ASTER om het zonnepotentieel van sociale woningen, maar ook van niet-residentiële gebouwen in eigendom of beheer en gronden die niet kunnen ontwikkeld worden voor sociaal wonen, optimaal te activeren.

Vanaf 2022 worden op 5 jaar tijd zo’n 395.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Dit zonnevermogen van 157 MWp produceert jaarlijks zo'n 133 GWh zonnestroom. Zo verminderen de sociale huisvestingsmaatschappijen de CO2-uitstoot jaarlijks met 35.000 ton. 

Onder het motto ‘de zon schijnt voor iedereen’ pakt ASTER energiearmoede in Vlaanderen aan door sociale huurders maximaal te laten genieten van de opgewekte zonnestroom en zo te laten besparen op hun energiefactuur.

De investering van 155 miljoen euro wordt gefinancierd met niet-publieke middelen.

Disclaimer

ASTER cv ziet het als haar plicht om continu de geciteerde cijfers actueel te houden. Omwille van het innovatieve karakter van het opzet van ASTER cv fluctueren een aantal parameters. Deze hebben een impact op de exacte cijfers zoals de grootteorde van het investeringsbedrag, het aantal geïnstalleerde zonnepanelen en het geproduceerde vermogen. ASTER cv en haar woordvoerders vragen dan ook dit in acht te nemen bij het citeren en interpreteren van geleverd cijfermateriaal. 

Meer info: aster.vlaanderen 

 

ASTER cv
Evert Larockstraat 6, 2020 Antwerpen