Woonmaatschappij Voorkempen-he installeert 517 ASTER-zonnepanelen op daken van sociale woningen in Essen

Woonmaatschappij Voorkempen-he installeert 517 ASTER-zonnepanelen op daken van sociale woningen in Essen

Unieke samenwerking tussen ASTER, woonmaatschappij Voorkempen-he, EnergyVision en Belfius Bank

Essen, 18 september 2023 – De woonmaatschappij Voorkempen-he ​ zet in op de activering van het zonnepotentieel van de sociale huisvesting in Essen. De volgende weken krijgen 81 sociale woningen in Essen in totaal 517 zonnepanelen op hun daken, goed voor 211,97 kWp.

De panelen werden ingehuldigd op 18 september op het Magnoliaplein in Essen door schepenen Arno Aerden (Ruimtelijke ordening en Woonbeleid) en Helmut Jaspers (Leefmilieu, klimaat- en groenbeleid).

“De gemeente lanceerde begin 2023 een ambitieus klimaatplan met 160 concrete acties. Twee daarvan zonnepanelen op sociale huurwoningen en duurzame energie toegankelijker maken voor iedereen! Da’s exact wat hier vandaag gebeurt, dus we kunnen dit alleen maar toejuichen”, zegt schepen Helmut Jaspers.
Schepen Helmut Jaspers
Schepen Helmut Jaspers
“De opbrengsten van de panelen vloeien terug naar de bewoners: zij betalen minder voor hun elektriciteitsverbruik op ogenblikken dat de zon schijnt. We hopen dat de woonmaatschappij De Voorkempen ook in toekomstige renovatie- of nieuwbouwprojecten verder zal inzetten op groene en goedkope energie voor de bewoners”, zegt schepen Arno Aerden.

Een tiental bewoners van de wijk woonde de inhuldiging bij.

Story image
Peter van Hoffelen, directeur van Woonmaatschappij De Voorkempen-he: "We vinden het belangrijk om zonnepanelen te installeren. Enerzijds dragen we duurzaamheid hoog in het vaandel met onze woonmaatschappij, anderzijds bieden we betaalbare energie aan bij onze huurders waardoor we mee strijden tegen de energiearmoede."

Dit is ASTER

“De inhuldiging vandaag in de wijk in Essen is een belangrijke nieuwe stap op de fantastische weg die we met onze partners, de Vlaamse Regering en ​ de woonmaatschappijen en natuurlijk EnergyVision en Belfius Bank al hebben afgelegd”, zegt voorzitter Etienne Audenaert van ASTER.

Via ASTER investeert de sociale woonsector in zonnepanelen op zoveel mogelijk sociale woningen.

De bewoners van sociale woningen met ASTER-zonnepanelen, zowel beschermde als niet-beschermde afnemers, betalen op het moment dat de zon schijnt een tarief dat ongeveer 10% lager ligt dan het sociaal tarief of 25% lager dan het markttarief. De Vlaamse regering bepaalt de tarieven en garandeert zo dat de gelijktijdig verbruikte zonnestroom de goedkoopste elektriciteit is voor de sociale huurders. De huurders betalen aan de woonmaatschappij - die eigenaar is van de opgewekte stroom - enkel voor de zonnestroom die zij verbruiken wanneer de zon schijnt. Er zijn voor de huurders geen bijkomende kosten.

De elektriciteit die niet wordt verbruikt, verkopen de woonmaatschappijen aan Energie.be. De opbrengsten vloeien volledig terug naar de sociale verhuurders en de sociale huurders die geen directe toegang hebben tot zonne-energie. De opbrengsten kunnen ook worden gebruikt voor andere duurzaamheidsinitiatieven van de sociale verhuurders.

De cijfers

In een periode van vier jaar zullen zo'n 395 000 zonnepanelen met een totaal vermogen van 152 MWp op woningen van sociale verhuurders worden geïnstalleerd. Goed voor een jaarlijkse opbrengst van meer dan 130 GWh groene Vlaamse stroom.

De impact van ASTER op de Vlaamse klimaatambities valt niet te ontkennen:

“Het activeren van dit zonnepotentieel is goed voor naar schatting een CO2-reductie van circa 35 000 ton per jaar. Zo helpen we als sector mee om voor alle Vlamingen de Klimaatdoelstellingen 2050 te behalen”, zegt algemeen directeur Sven Van Elst.

ASTER-directeur Sven Van Elst
ASTER-directeur Sven Van Elst

"In het najaar van 2022 is ASTER echt van start gedaan. Een jaar later, hebben we duizenden sociale woningen van zonnepanelen voorzien, in alle Vlaamse provincies. We blijven verder opschalen om zo snel mogelijk zo veel mogelijk gezinnen van zonne-energie te voorzien", zegt Maarten Michielssens, CEO van EneryVision.

Financiering door Belfius

ASTER kon worden opgericht met de steun van de Europese Investeringsbank, die in eerste instantie een seeding capital van € 900 000 voorzag. De organisatie gaat er prat op dat haar businessmodel werkt zonder structurele subsidiëring. Voor de financiering kwam Belfius Bank als beste partner uit de bus. De instelling voorziet een kredietlijn van € 105 miljoen.

Dirk Gyselinck (lid van het directiecomité van Belfius Bank):

“Deze samenwerking is uniek omdat ze niet enkel de energietransitie een boost geeft, het maakt ook een wezenlijk verschil voor mensen die er het meeste baat bij hebben. We zijn dan ook bijzonder fier dat wij hiermee niet alleen België helpen duurzamer worden, maar vooral ook de maatschappij in z’n geheel erop laten vooruitgaan.”

 

Bram Boriau Press contact

 

 

 

Over ASTER cv

Investeren in een solidaire en duurzame energietransitie voor sociale huurders in Vlaanderen

40 Vlaamse woonmaatschappijen participeren in de coöperatieve vennootschap ASTER om het zonnepotentieel van sociale woningen, maar ook van niet-residentiële gebouwen in eigendom of beheer en gronden die niet kunnen ontwikkeld worden voor sociaal wonen, optimaal te activeren.

Vanaf 2022 worden op 5 jaar tijd zo’n 395.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Dit zonnevermogen van 157 MWp produceert jaarlijks zo'n 133 GWh zonnestroom. Zo verminderen de sociale huisvestingsmaatschappijen de CO2-uitstoot jaarlijks met 35.000 ton. 

Onder het motto ‘de zon schijnt voor iedereen’ pakt ASTER energiearmoede in Vlaanderen aan door sociale huurders maximaal te laten genieten van de opgewekte zonnestroom en zo te laten besparen op hun energiefactuur.

De investering van 155 miljoen euro wordt gefinancierd met niet-publieke middelen.

Disclaimer

ASTER cv ziet het als haar plicht om continu de geciteerde cijfers actueel te houden. Omwille van het innovatieve karakter van het opzet van ASTER cv fluctueren een aantal parameters. Deze hebben een impact op de exacte cijfers zoals de grootteorde van het investeringsbedrag, het aantal geïnstalleerde zonnepanelen en het geproduceerde vermogen. ASTER cv en haar woordvoerders vragen dan ook dit in acht te nemen bij het citeren en interpreteren van geleverd cijfermateriaal. 

Meer info: aster.vlaanderen 

 

ASTER cv
Evert Larockstraat 6, 2020 Antwerpen