Skip to Content
Sociale woningen in Lokeren krijgen zonnepanelen

Sociale woningen in Lokeren krijgen zonnepanelen

Sociale huisvestingsmaatschappij Tuinwijk wordt aandeelhouder ASTER cv.

Lokeren 28 januari 2021 – Sociale huisvestingsmaatschappij (SHM)Tuinwijk treedt toe tot de coöperatieve vennootschap ASTER cv, dat het zonnepotentieel van sociale woningen wil optimaliseren om zo Vlaanderen groener te maken en te vechten tegen energiearmoede. Tuinwijk beheert 1 500 sociale woningen in Lokeren. 624 daken komen in aanmerking voor het plaatsen van zonnepanelen. ASTER cv rekent erop om in het derde kwartaal van 2021 te kunnen starten met de plaatsing van de eerste zonnepanelen.

ASTER cv levert een belangrijke bijdrage aan de Vlaamse energietransitie

Sociale onderneming ASTER cv wil maatschappelijk verantwoord investeren in de productie van Vlaamse zonne-energie en zal over 4 jaar 647 767 zonnepanelen op 58 433 gebouwen installeren, goed voor een productie van 207 286 MWh per jaar.

Door het toetreden van Tuinwijk telt ASTER cv nu in totaal 67 aandeelhoudende SHM’s, de koepelorganisatie De Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) is de 68e aandeelhouder. Het is de ambitie om op alle woningen van de huisvestingsmaatschappijen waar dat mogelijk is zonnepanelen te plaatsen.

“Het toetreden van Tuinwijk tot ASTER cv is belangrijk, omdat het een sociale huisvestingsmaatschappij is die al jaren een belangrijke bijdrage levert aan het verduurzamen van sociale woningen. Hoe meer sociale huisvestingsmaatschappijen zich aansluiten, hoe dichter we bij een groen Vlaanderen komen en hoe meer gezinnen toegang krijgen tot betaalbare energie.” zegt gedelegeerd bestuurder Bjorn Mallants.


Duurzame sociale woningen Tuinwijk

Jan Cools, voorzitter van Tuinwijk
Jan Cools, voorzitter van Tuinwijk

Jan Cools, voorzitter van Tuinwijk is enthousiast over de samenwerking met  ASTER cv.

“Het is heel belangrijk dat alle maatschappelijke actoren, dus ook sociale huisvestingsmaatschappijen, meehelpen de klimaatverandering te helpen counteren.  ASTER cv biedt ons die mogelijkheid. Door onze daken ter beschikking te stellen, kan ASTER cv in Lokeren in de komende jaren veel extra zonnepanelen installeren. Dat huurders van Tuinwijk door een lagere energierekening op het eind van de rit mee kunnen profiteren van deze zonnepanelen, is natuurlijk mooi meegenomen," zegt Jan Cools.

Het toetreden tot ASTER past in het beleid van Tuinwijk op vlak van investeren in verduurzaming.

Jan Cools:  "Tuinwijk realiseert niet enkel mee de omslag richting een duurzamere samenleving via de zonnepanelen. Het jarenlange renovatieproces met dubbele beglazing, centrale verwarming en dakisolatie loopt op zijn einde en moet leiden tot een lager energieverbruik."
Bram Boriau Press contact
Over ASTER cv

Investeren in een solidaire en duurzame energietransitie voor sociale huurders in Vlaanderen

67 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen participeren in de coöperatieve vennootschap ASTER om het zonnepotentieel van de sociale woningen te activeren.

Vanaf 2021 worden op 5 jaar tijd 733.481 zonnepanelen op sociale woningen geïnstalleerd. Dit zonnevermogen van 260 MWp produceert jaarlijks zo'n 234 GWh zonnestroom. Zo verminderen de sociale huisvestingsmaatschappijen de CO2-uitstoot jaarlijks met 39.667 ton. Dat is vergelijkbaar met de 2opslagcapaciteit van 1,6 miljoen bomen, een bos zo groot als  4.958 voetbalvelden.

ASTER cv pakt energiearmoede in Vlaanderen aan door sociale huurders te laten genieten van een ‘zonnebonus’ en zo te besparen op hun energiefactuur.

De investering van 258 miljoen euro wordt gefinancierd met niet-publieke middelen.

ASTER cv is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, met de steun van het ELENA-programma van de Europese Commissie.

Disclaimer

ASTER cv ziet het als zorgvuldige bestuurder als haar plicht om continu de geciteerde cijfers actueel te houden. Omwille van het innovatieve karakter van het opzet van ASTER cv fluctueren een aantal parameters zoals het aantal aangesloten sociale huisvestingsmaatschappijen, hun patrimonium, marktprijzen, tarieven... Deze hebben een impact op de exacte cijfers. De grootteorde van de budgetten, het aantal geïnstalleerde zonnepanelen en het geproduceerd vermogen blijven dezelfde. ASTER cv en haar woordvoerders vragen dan ook dit in acht te nemen bij het citeren en interpreteren van geleverd cijfermateriaal. 

Meer info: aster.vlaanderen


ASTER cv
Evert Larockstraat 6, 2020 Antwerpen