Skip to Content

Reactie ASTER op minder zonnepanelen: “Onze zonnepanelen op sociale woningen zorgen voor nieuwe impuls”

Antwerpen, 27 mei 2021 - ASTER, de coöperatieve vennootschap van sociale huisvestingsmaatschappijen die op grote schaal zonnepanelen op de Vlaamse sociale woningen zal plaatsen door middel van een openbare aanbesteding bij installateurs, reageert op het nieuws dat het aantal geïnstalleerde panelen in 2021 sterk terugvalt. 

De sector vraagt dat de overheid het vertrouwen in zonne-energie herstelt. “Het is natuurlijk jammer dat particulieren minder in duurzame energie investeren, maar wat vooral belangrijk is, is dat organisaties en bedrijven overtuigd blijven van de duurzame energietransitie”, zegt Björn Mallants (gedelegeerd bestuurder ASTER cv en directeur VVH).

ASTER bevestigt dan ook zijn engagement om in Vlaanderen het verschil te maken. “De finale onderhandelingen lopen. Ook met de Vlaamse Regering. In het licht van de klimaatdoelstellingen is het - zeker in de context van deze grote terugval - dan ook cruciaal dat we dit project succesvol laten landen.”

“Nog dit jaar starten we met de installatie van 733 481 zonnepanelen op sociale woningen in heel Vlaanderen. Dit zal een nieuwe impuls geven aan de sector”

Momenteel loopt de openbare aanbestedingsprocedure voor dit project. De organisatie verwacht om in de herfst een partner voor de installatie van de panelen bekend te maken.

Bram Boriau Press contact

 

Over ASTER cv

Investeren in een solidaire en duurzame energietransitie voor sociale huurders in Vlaanderen

67 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen participeren in de coöperatieve vennootschap ASTER om het zonnepotentieel van de sociale woningen te activeren.

Vanaf 2021 worden op 5 jaar tijd 733.481 zonnepanelen op sociale woningen geïnstalleerd. Dit zonnevermogen van 260 MWp produceert jaarlijks zo'n 234 GWh zonnestroom. Zo verminderen de sociale huisvestingsmaatschappijen de CO2-uitstoot jaarlijks met 39.667 ton. Dat is vergelijkbaar met de 2opslagcapaciteit van 1,6 miljoen bomen, een bos zo groot als  4.958 voetbalvelden.

ASTER cv pakt energiearmoede in Vlaanderen aan door sociale huurders te laten genieten van een ‘zonnebonus’ en zo te besparen op hun energiefactuur.

De investering van 258 miljoen euro wordt gefinancierd met niet-publieke middelen.

ASTER cv is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, met de steun van het ELENA-programma van de Europese Commissie.

Disclaimer

ASTER cv ziet het als zorgvuldige bestuurder als haar plicht om continu de geciteerde cijfers actueel te houden. Omwille van het innovatieve karakter van het opzet van ASTER cv fluctueren een aantal parameters zoals het aantal aangesloten sociale huisvestingsmaatschappijen, hun patrimonium, marktprijzen, tarieven... Deze hebben een impact op de exacte cijfers. De grootteorde van de budgetten, het aantal geïnstalleerde zonnepanelen en het geproduceerd vermogen blijven dezelfde. ASTER cv en haar woordvoerders vragen dan ook dit in acht te nemen bij het citeren en interpreteren van geleverd cijfermateriaal. 

Meer info: aster.vlaanderen


ASTER cv
Evert Larockstraat 6, 2020 Antwerpen