Skip to Content
Reactie ASTER cv op daling plaatsing zonnepanelen

Reactie ASTER cv op daling plaatsing zonnepanelen

“Ook op sociale woningen wordt zonnevermogen benut”

11 augustus 2021 - ASTER, de coöperatieve vennootschap die op grote schaal zonnepanelen op de Vlaamse sociale woningen zal plaatsen, reageert op de sterke afname in de installatie van nieuwe zonnepanelen.

“Het is jammer dat het nieuwe Vlaamse ondersteuningsmechanisme voor bedrijven en particulieren het enthousiasme voor zonnepanelen zo sterk getemperd heeft. Toch blijven zonnepanelen interessant in haast elke context, gesubsidieerd of niet. Op slechts 5 procent van de Vlaamse daken liggen zonnepanelen. Het potentieel blijft enorm”, zegt gedelegeerd bestuurder Björn Mallants. “We realiseren met ASTER cv een zonnevermogen van 260 MWp de komende vijf jaar, door de installatie van 733.481 zonnepanelen op sociale woningen. We doen deze investering met niet-publieke middelen”, aldus Mallants. “Dit komt de sociale huurder rechtstreeks ten goede, gezien de energiefactuur verlaagt. De beschermde afnemers genieten bovendien van het laagst mogelijke tarief.”

ASTER cv hoopt dat haar initiatief, waaraan 67 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) participeren, helpt om het vertrouwen in investeringen in zonne-energie te herstellen en tot voorbeeld kan strekken.

“Het IPCC-rapport van maandag toont aan dat een duurzame energietransitie urgent is, ook in Vlaanderen. Zoveel mogelijk zonnevermogen realiseren blijft cruciaal”, aldus Mallants. Dankzij ASTER cv zullen de SHM’s de jaarlijkse CO2-uitstoot met 39.667 ton verminderen. Dat is vergelijkbaar met de opslagcapaciteit van 1,6 miljoen bomen, een bos zo groot als 4.958 voetbalvelden.
Over ASTER cv

Investeren in een solidaire en duurzame energietransitie voor sociale huurders in Vlaanderen

67 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen participeren in de coöperatieve vennootschap ASTER om het zonnepotentieel van de sociale woningen te activeren.

Vanaf 2021 worden op 5 jaar tijd 733.481 zonnepanelen op sociale woningen geïnstalleerd. Dit zonnevermogen van 260 MWp produceert jaarlijks zo'n 234 GWh zonnestroom. Zo verminderen de sociale huisvestingsmaatschappijen de CO2-uitstoot jaarlijks met 39.667 ton. Dat is vergelijkbaar met de 2opslagcapaciteit van 1,6 miljoen bomen, een bos zo groot als  4.958 voetbalvelden.

ASTER cv pakt energiearmoede in Vlaanderen aan door sociale huurders te laten genieten van een ‘zonnebonus’ en zo te besparen op hun energiefactuur.

De investering van 258 miljoen euro wordt gefinancierd met niet-publieke middelen.

ASTER cv is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, met de steun van het ELENA-programma van de Europese Commissie.

Disclaimer

ASTER cv ziet het als zorgvuldige bestuurder als haar plicht om continu de geciteerde cijfers actueel te houden. Omwille van het innovatieve karakter van het opzet van ASTER cv fluctueren een aantal parameters zoals het aantal aangesloten sociale huisvestingsmaatschappijen, hun patrimonium, marktprijzen, tarieven... Deze hebben een impact op de exacte cijfers. De grootteorde van de budgetten, het aantal geïnstalleerde zonnepanelen en het geproduceerd vermogen blijven dezelfde. ASTER cv en haar woordvoerders vragen dan ook dit in acht te nemen bij het citeren en interpreteren van geleverd cijfermateriaal. 

Meer info: aster.vlaanderen


ASTER cv
Evert Larockstraat 6, 2020 Antwerpen