Skip to Content

Oproep ASTER cv aan federaal Energieminister: “Pas sociaal tarief ook toe op zonnestroom van sociale huurders”

Brussel, 14 september 2021 - ASTER CV, de coöperatie van sociale huisvestingsmaatschappijen die op grote schaal investeert in zonnepanelen op sociale woningen, vraagt federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) om het sociaal tarief ook toe te kennen aan sociale huurders die zonnestroom gebruiken. Die compensatie moet betaald worden vanuit de solidariteit tussen alle energieverbruikers. En niet, zoals nu het geval is, enkel uit de groep van sociale huurders die zonnestroom afnemen bij ASTER.

“De stroom die de zonnepanelen van ASTER opwekken wordt verkocht aan de sociale huurder. Natuurlijk passen we ons tarief aan het sociaal tarief aan. Veel van onze huurders hebben daar immers recht op”, zegt Björn Mallants, gedelegeerd bestuurder van ASTER. “In tegenstelling tot reguliere elektriciteitsleveranciers krijgen we echter bij ASTER geen compensatie van de overheid voor dit lagere tarief.”

Niet correct dat kwetsbare doelgroep eigen solidariteit moet vormgeven

ASTER compenseert zelf de lagere inkomsten door de verkoop van zonnestroom aan huurders met recht op het sociaal tarief. “Feitelijk zijn het dus de andere sociale huurders die gezamenlijk solidariteit tonen. Dit is niet logisch. Op de elektriciteitsmarkt wordt de solidariteit gedragen door het geheel van alle gebruikers, of door te putten uit algemene middelen van de staatskas”, aldus Mallants. “De compensatie voor het sociaal tarief voor ASTER-zonnestroom komt enkel van andere sociale huurders. Dat is niet juist. Het is een groep die het sowieso al financieel lastig heeft, door de stijgende energieprijzen. Bovendien daalt het voordeel dat ze zelf hebben op hun energiefactuur hierdoor. De solidariteit moet dus ofwel breder gedragen worden door het geheel van energieconsumenten, of door de overheid.”

“We vragen met ASTER dezelfde compensatie voor de lagere doorgerekende kostprijs van zonnestroom aan sociale huurders die recht hebben op het sociaal tarief als de elektriciteitsleveranciers”, stelt Mallants. “Dat is geen meerkost voor de overheid. De zonnestroom die ASTER verkoopt aan huurders die recht hebben op het sociaal tarief, is stroom die ze niet van het net moeten halen. Daarvoor is dus geen compensatie nodig. We vragen eigenlijk niet meer dan dat dit voordeel wordt gebruikt om via ASTER voor alle sociale huurders een nog grotere besparing op hun energiefactuur te voorzien. De zonnestroom wordt zo voor alle sociale huurders nog eens 10% goedkoper.”

Onzekere factor wordt sterkte

De lagere inkomsten omwille van het sociaal tarief maken het rendement van investeringen in zonnepanelen op daken van sociale woningen onzeker. Dit zowel door de berekening van het tarief als door de grootte van de doelgroep, die beiden fluctueren, wat de haalbaarheid van de investering hypothekeert. Bovendien kan de berekening van het tarief doorheen de tijd veranderen, wat de inkomsten extra onzeker maakt. Ook de mogelijke groei van de doelgroep draagt bij aan die onzekerheid. Dit geheel vormt een stevige drempel om financierders warm te maken voor de projecten van ASTER. Door de effectieve besparing als gevolg van de verkoop van zonnestroom aan sociale huurders met recht op een sociaal tarief te gebruiken om de lagere inkomsten te compenseren, verdwijnt deze onzekerheid en wordt het zelfs een extra argument om net wél te investeren in zonnestroom.

“Op die manier zetten we samen met de overheid een belangrijke stap om de energiearmoede waar 90.000 sociale huurders mee worstelen, aan te pakken”, besluit Mallants. “En we doen natuurlijk een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelstelling met een geïnstalleerd vermogen van 240 MWP dat we op korte termijn realiseren.”

 

 

 

Over ASTER cv

Investeren in een solidaire en duurzame energietransitie voor sociale huurders in Vlaanderen

67 Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen participeren in de coöperatieve vennootschap ASTER om het zonnepotentieel van de sociale woningen te activeren.

Vanaf 2021 worden op 5 jaar tijd 733.481 zonnepanelen op sociale woningen geïnstalleerd. Dit zonnevermogen van 260 MWp produceert jaarlijks zo'n 234 GWh zonnestroom. Zo verminderen de sociale huisvestingsmaatschappijen de CO2-uitstoot jaarlijks met 39.667 ton. Dat is vergelijkbaar met de 2opslagcapaciteit van 1,6 miljoen bomen, een bos zo groot als  4.958 voetbalvelden.

ASTER cv pakt energiearmoede in Vlaanderen aan door sociale huurders te laten genieten van een ‘zonnebonus’ en zo te besparen op hun energiefactuur.

De investering van 258 miljoen euro wordt gefinancierd met niet-publieke middelen.

ASTER cv is een initiatief van de Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen, met de steun van het ELENA-programma van de Europese Commissie.

Disclaimer

ASTER cv ziet het als zorgvuldige bestuurder als haar plicht om continu de geciteerde cijfers actueel te houden. Omwille van het innovatieve karakter van het opzet van ASTER cv fluctueren een aantal parameters zoals het aantal aangesloten sociale huisvestingsmaatschappijen, hun patrimonium, marktprijzen, tarieven... Deze hebben een impact op de exacte cijfers. De grootteorde van de budgetten, het aantal geïnstalleerde zonnepanelen en het geproduceerd vermogen blijven dezelfde. ASTER cv en haar woordvoerders vragen dan ook dit in acht te nemen bij het citeren en interpreteren van geleverd cijfermateriaal. 

Meer info: aster.vlaanderen


ASTER cv
Evert Larockstraat 6, 2020 Antwerpen