Eerste Limburgse zonnepanelen op sociale woningen ingehuldigd door minister Demir: ASTER installeert 296 zonnepanelen op daken van sociale woningen in Maaseik

Eerste Limburgse zonnepanelen op sociale woningen ingehuldigd door minister Demir: ASTER installeert 296 zonnepanelen op daken van sociale woningen in Maaseik

Unieke samenwerking tussen ASTER, Ons Dak, EnergyVision en Belfius Bank

Maaseik, 19 maart 2023 – De sociale huisvestingsmaatschappij Ons Dak heeft de primeur in Limburg voor de activering van het zonnepotentieel van de Limburgse sociale huisvestingssector. Na de lancering vorig jaar in Roeselare van het project van ASTER om 52 500 sociale woningen in Vlaanderen te voorzien van zonnepanelen, installeerde minister Demir vandaag het laatste exemplaar van een eerste reeks zonnepanelen op de daken van sociale huurwoningen van Ons Dak in Maaseik.

Minister Zuhal Demir en burgemeester Johan Tollenaere verzorgden vandaag het sluitstuk van het project in de Acht Meilaan door het laatste zonnepaneel officieel te installeren. Afgelopen week werden op de daken van 45 sociale woningen in Maaseik in totaal 296 zonnepanelen geïnstalleerd, goed voor een vermogen van 121,36 kWp. Hiermee zet ASTER een belangrijke volgende stap in de grootschalige installatie van zo’n 395.000 zonnepanelen op de daken van sociale woningen in heel Vlaanderen.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir: “Vlaanderen is een echte koploper qua zonne-energie: we zijn derde als het gaat over geïnstalleerde zonnepanelen per inwoner. We mogen ons daarvoor op de borst kloppen, maar moeten ook zien dat niemand uit de boot valt.”
Zuhal Demir, Vlaams minister van Energie © ASTER / EnergyVision
Zuhal Demir, Vlaams minister van Energie © ASTER / EnergyVision
Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik: “We zijn erg blij dat Maaseik en Ons Dak de primeur krijgt voor de eerste zonnepanelen op sociale woningen in Limburg! Naast alle inspanningen die de stad levert op vlak van duurzaamheid en de strijd tegen energiearmoede is dit een belangrijke stap om onze stad groener en energiezuiniger te maken.”
Johan Tollenaere, Burgemeester van Maaseik © ASTER / EnergyVision
Johan Tollenaere, Burgemeester van Maaseik © ASTER / EnergyVision
Koen Van den Bruel, directeur Ons Dak: “De installatie van zonnepanelen op 45 sociale woningen in Maaseik is alvast een eerste stap vooruit in de strijd tegen energiearmoede bij bewoners van sociale woningen in Limburg. ASTER helpt Vlaanderen ook vooruit in haar klimaatambities. Het energiepotentieel van de sociale huisvestingssector optimaal activeren draagt meer dan haar steentje bij.
Chretien Vandebeek, Voorzitter Ons Dak, © ASTER / EnergyVision
Chretien Vandebeek, Voorzitter Ons Dak, © ASTER / EnergyVision
Maarten Michielssens, Directeur EnergyVision © ASTER / EnergyVision
Maarten Michielssens, Directeur EnergyVision © ASTER / EnergyVision

Dit is ASTER

“De inhuldiging vandaag in de wijk van Ons Dak in Maaseik is een belangrijke nieuwe stap op de fantastische weg die we met onze partners, de Vlaamse Regering, de sociale huisvestingsmaatschappijen en woonmaatschappijen en natuurlijk EnergyVision en Belfius Bank al hebben afgelegd”, zegt voorzitter Etienne Audenaert van ASTER.

Na de oprichting van ASTER in oktober 2020 en de sluiting van de gunning van de opdracht aan EnergyVision en de ondertekening van de financieringsovereenkomst met Belfius Bank in juli 2022 is de inhuldiging van de zonnepanelen in Maaseik de volgende belangrijke mijlpaal in de ambities van de organisatie. Via ASTER investeert de sociale huisvestingssector in zonnepanelen op zoveel mogelijk sociale woningen.

De bewoners van sociale woningen met ASTER-zonnepanelen, zowel beschermde als niet-beschermde afnemers, betalen op het moment dat de zon schijnt een tarief dat ongeveer 25% lager ligt dan het sociaal tarief of het markttarief. De Vlaamse regering bepaalt de tarieven en garandeert zo dat de gelijktijdig verbruikte zonnestroom de goedkoopste elektriciteit is voor de sociale huurders. De huurders betalen aan de sociale huisvestingsmaatschappij - die eigenaar is van de opgewekte stroom - enkel voor de zonnestroom die zij verbruiken wanneer de zon schijnt. Er zijn voor de huurders geen bijkomende kosten.

De elektriciteit die niet wordt verbruikt, verkopen de sociale huisvestingsmaatschappijen en woonmaatschappijen aan Energie.be. De opbrengsten vloeien volledig terug naar de sociale verhuurders en de sociale huurders die geen directe toegang hebben tot zonne-energie. De opbrengsten kunnen ook worden gebruikt voor andere duurzaamheidsinitiatieven van de sociale verhuurders.

De cijfers

In een periode van vier jaar zullen zo'n 395 000 zonnepanelen met een totaal vermogen van 152 MWp op woningen van sociale verhuurders worden geïnstalleerd. Goed voor een jaarlijkse opbrengst van meer dan 130 GWh groene Vlaamse stroom.

De impact van ASTER op de Vlaamse klimaatambities valt niet te ontkennen:

“Het activeren van dit zonnepotentieel is goed voor naar schatting een CO2-reductie van circa 35 000 ton per jaar. Zo helpen we als sector mee om voor alle Vlamingen de Klimaatdoelstellingen 2050 te behalen”, zegt algemeen directeur Sven Van Elst.

"In het najaar van 2022 is ASTER echt van start gedaan. Nu, enkele maanden later, hebben we een paar duizend sociale woningen van zonnepanelen voorzien, in alle Vlaamse provincies, met nu ook de eerste installaties in Limburg. We blijven verder opschalen om zo snel mogelijk zo veel mogelijk gezinnen van zonne-energie te voorzien", zegt Maarten Michielssens, CEO van EneryVision.

Financiering door Belfius

ASTER kon worden opgericht met de steun van de Europese Investeringsbank, die in eerste instantie een seeding capital van € 900 000 voorzag. De organisatie gaat er prat op dat haar businessmodel werkt zonder structurele subsidiëring. Voor de financiering kwam Belfius Bank als beste partner uit de bus. De instelling voorziet een kredietlijn van € 105 miljoen.

Dirk Gyselinck (lid van het directiecomité van Belfius Bank):

“Deze samenwerking is uniek omdat ze niet enkel de energietransitie een boost geeft, het maakt ook een wezenlijk verschil voor mensen die er het meeste baat bij hebben. We zijn dan ook bijzonder fier dat wij hiermee niet alleen België helpen duurzamer worden, maar vooral ook de maatschappij in z’n geheel erop laten vooruitgaan.”

 

 

Over ASTER cv

Investeren in een solidaire en duurzame energietransitie voor sociale huurders in Vlaanderen

40 Vlaamse woonmaatschappijen participeren in de coöperatieve vennootschap ASTER om het zonnepotentieel van sociale woningen, maar ook van niet-residentiële gebouwen in eigendom of beheer en gronden die niet kunnen ontwikkeld worden voor sociaal wonen, optimaal te activeren.

Vanaf 2022 worden op 5 jaar tijd zo’n 395.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Dit zonnevermogen van 157 MWp produceert jaarlijks zo'n 133 GWh zonnestroom. Zo verminderen de sociale huisvestingsmaatschappijen de CO2-uitstoot jaarlijks met 35.000 ton. 

Onder het motto ‘de zon schijnt voor iedereen’ pakt ASTER energiearmoede in Vlaanderen aan door sociale huurders maximaal te laten genieten van de opgewekte zonnestroom en zo te laten besparen op hun energiefactuur.

De investering van 155 miljoen euro wordt gefinancierd met niet-publieke middelen.

Disclaimer

ASTER cv ziet het als haar plicht om continu de geciteerde cijfers actueel te houden. Omwille van het innovatieve karakter van het opzet van ASTER cv fluctueren een aantal parameters. Deze hebben een impact op de exacte cijfers zoals de grootteorde van het investeringsbedrag, het aantal geïnstalleerde zonnepanelen en het geproduceerde vermogen. ASTER cv en haar woordvoerders vragen dan ook dit in acht te nemen bij het citeren en interpreteren van geleverd cijfermateriaal. 

Meer info: aster.vlaanderen 

 

ASTER cv
Evert Larockstraat 6, 2020 Antwerpen