ASTER publiceert oproep raamcontract zonnepanelen

ASTER publiceert oproep raamcontract zonnepanelen

Antwerpen, 15 december ​ - ASTER cv, de coöperatieve vennootschap die op 26 oktober is opgericht om het zonnepotentieel van de sociale woningen te activeren, publiceerde de overheidsopdracht voor het leveren, plaatsen, monitoren en ondehouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen. “De selectie van een aannemer of een consortium van aannemers is een belangrijke stap in onze doelstelling om Vlaanderen meer klimaatneutraal te maken door de installatie van zonnepanelen op sociale woningen én om de energiearmoede aan te pakken”, zegt gedelegeerd bestuurder Björn Mallants.

ASTER cv werd op 26 oktober van dit jaar opgericht en zal van 2021 tot 2025 zo'n 650.000 zonnepanelen plaatsen op 58.000 gebouwen met sociale woningen. De investering is goed voor een jaarlijkse productie van 234 GWh groene stroom.

Story image

De openbare aanbesteding is een Europese mededingingsprocedure met onderhandeling in twee fases. In de selectiefase kunnen aannemers of consortia van aannemers zich kandidaat stellen tot 31 januari 2021. De geselecteerde kandidaten krijgen vervolgens het bestek en kunnen dan een offerte indienen. ASTER cv voorziet de gunning van de opdracht bij het begin van de zomer 2021.

Geïnteresseerde bedrijven die zich kandidaat willen stellen, vinden alle informatie terug op e-Tendering (referentie Aster-2020FZE-F02_0).

Bram Boriau Press contact

 

Over ASTER cv

Investeren in een solidaire en duurzame energietransitie voor sociale huurders in Vlaanderen

40 Vlaamse woonmaatschappijen participeren in de coöperatieve vennootschap ASTER om het zonnepotentieel van sociale woningen, maar ook van niet-residentiële gebouwen in eigendom of beheer en gronden die niet kunnen ontwikkeld worden voor sociaal wonen, optimaal te activeren.

Vanaf 2022 worden op 5 jaar tijd zo’n 395.000 zonnepanelen geïnstalleerd. Dit zonnevermogen van 157 MWp produceert jaarlijks zo'n 133 GWh zonnestroom. Zo verminderen de sociale huisvestingsmaatschappijen de CO2-uitstoot jaarlijks met 35.000 ton. 

Onder het motto ‘de zon schijnt voor iedereen’ pakt ASTER energiearmoede in Vlaanderen aan door sociale huurders maximaal te laten genieten van de opgewekte zonnestroom en zo te laten besparen op hun energiefactuur.

De investering van 155 miljoen euro wordt gefinancierd met niet-publieke middelen.

Disclaimer

ASTER cv ziet het als haar plicht om continu de geciteerde cijfers actueel te houden. Omwille van het innovatieve karakter van het opzet van ASTER cv fluctueren een aantal parameters. Deze hebben een impact op de exacte cijfers zoals de grootteorde van het investeringsbedrag, het aantal geïnstalleerde zonnepanelen en het geproduceerde vermogen. ASTER cv en haar woordvoerders vragen dan ook dit in acht te nemen bij het citeren en interpreteren van geleverd cijfermateriaal. 

Meer info: aster.vlaanderen 

 

ASTER cv
Evert Larockstraat 6, 2020 Antwerpen